Spermogram - važnost preventive u očuvanju zdravlja


Prevencija i lečenje Prevencija i lečenje


Bolesti koje se prenose seksualnim putem su jedan od najvećih neprijatelja zdravlja reproduktivnih organa i organizma u celini, i sledstveno tome, i samog začeća. Polno prenosive bolesti su veoma čest uzročnik infertiliteta kod muškaraca i žena, zbog čega bi trebalo da se obrati posebna pažnja na njihovo rano otkrivanje, što je moguće jedino redovnim preventivnim pregledima i analizama. 

Čekanjem i obraćanjem lekaru tek kada simptomi postanu očigledni i suviše bolni se bolesti razvijaju i njihovo lečenje postaje kompleksnije, kao i posledice koje mogu ostaviti. 

O preventivnim analizama i pregledima reproduktivnih organa kod muškaraca se još uvek slabo govori. Praksa pokazuje da se muškarci u značajnoj meri manje bave svojim reproduktivnim zdravljem nego žene, koje češće posećuju svog ginekologa nego muškarci urologa. 

Ta praksa bi trebala da se promeni i da se podigne svest o važnosti brige o reproduktivnom zdravlju kod oba pola, o važnosti preventive, i o odgovornosti kako prema sopstvenom, tako i prema zdravlju drugih ljudi sa kojima dolazimo u (seksualni) kontakt.


Kada i kako se radi spermogram?

Spermogram ili nativni pregled sperme predstavlja mikroskopsku analizu uzorka semena muškarca kojom se dobijaju kvantitativni i kvalitativni podaci o spermatozoidima, i kao takva spada među najefikasnija sredstva procene plodnosti muškarca. Budući da se pomoću rezultata spermograma može otkriti i prisustvo pojedinih polno prenosivih bolesti, naročito hlamidije, ova analiza bi trebalo da spada u preventivne kontrole kojima se pristupa bez naročitog razloga, odnosno isključivo kao vid brige o svom zdravlju. Međutim, pošto je češće slučaj da se ove analize rade nakon što se pojave određene tegobe, simptomi ili problemi, praksa pokazuje da su na spermogram analizu najčešće upućeni muškarci koji planiraju roditeljstvo, nakon što se posumnja na neplodnost, usled neuspešnih pokušaja ostvarivanja trudnoće partnerke. 

Spermogram se izvodi tako što se u laboratorijskim uslovima analizira uzorak sperme dobijen masturbacijom. Spermogramom se dobijaju podaci o kvantitativnim i kvalitativnim osobinama spermatozoida, kao što su izgled, viskozitet, likvefakcija, volumen, pH vrednost i pokretljivost, morfološke osobine spermatozoida, koncentracija (ukupan broj spermatozoida) i vitalnost.


Priprema pred uzorkovanje 

Da bi se analizom dobili što je više moguće pouzdani rezultati, potrebno je ispoštovati određene uslove pre samog uzorkovanja. Ti uslovi su sledeći:

  • Apstinencija - potrebno je da se muškarac sudrži od upražnjavanja sekualnih odnosa 2-5 dana pred uzorkovanje

  • Uzorak se dobija ejakulacijom u sterilnu bočicu, i to cela količina ejakulata, jer nepotpuni uzorak nije pogodan za analizu. Ejakulat se može doneti i od kuće, ali je neophodno da se donese do laboratorije u roku od sat vremena i da se pri transportu vodi računa o temperaturi 

  • Dan pre uzorkovanja muškarac ne bi trebao da konzumira alkohol i cigarete

  • Neposredno pre davanja uzorka, potrebno je da muškarac urinira

  • Potrebno je obavestiti medicinsko osoblje ukoliko je muškarac nedavno bio pod terapijom lekovima ili ako je još uvek pod terapijom

Treba imati na umu da samo jedna analiza nije sasvim dovoljna da se potpuno definiše kvalitet sperme budući da su kvantitativne i kvalitativne osobine sperme podlože promenama delovanjem raznih faktora, zbog čega se savetuje da pacijent ponovi ovu analizu još 2-3 puta u roku od 3-6 meseci.
Srodni tekstovi:


Šta spakovati detetu za ekskurziju

Vaše dete treba uskoro da krene na ekskurziju, a vi još uvek ništa niste spakov...

Detaljnije

Šta možete očekivati u poslednjem tromesečju trudnoće?

Trudnoća je divno putovanje koje ženu vodi kroz različite faze, svaka sa svojim jedinstvenim izazovi...

Detaljnije

Vežbanje i zdravlje

Biti fizički aktivan i redovno vežbati je jedan od osnovnih preduslova zdravog života. Neko bi rekao...

Detaljnije

Koji materijali su najzdraviji izbor za kožu?

U današnje vreme, svi smo svesni važnosti brige o koži i kako je pravilna nega kože ključna z...

Detaljnije
Copyright © 2018 Centar Zdravlja. All rights reserved.
Izrada sajta by GW, SEO by WBS