Pratite nas: Facebook Twitter RSS
 
Lek za osteoporozu i prelom

12.07.2008.

Lek za osteoporozu i prelom

Dugotrajnija upotreba fosamak (bifosfonata eledronat) može povećati rizik preloma natkoljenične kosti (femura), prema nalazima lekara u Veill Medical College of Cornell Universiti.

Postoji povećanje dokaza koji upućuju na to da dugotrajno uzimanje aledronata može previše suprimirati metabolizam kostiju, izveštava dr Joseph M. Lejn sa kolegama u časopisu Orthopaedic Trauma.

Da bi istražili rizik, istraživački tim u Njujorku pregledao je više od 70 pacijenata sa prelomima femura koji su primljeni u Centar za traume od 2002. do 2007. godine. Srednja dob pacijenata bila je 75 godina i uključivala je 59 žena. Prema podacima 25 pacijenata (36%) bilo je na terapiji aledronatom. 19 od 20 pacijenata koji su imali sličan prelom su takođe uzimali aledronat. Ostalim pacijentima je posle dijagnostikovan rak.

Prosečno trajanje uzimanja aledronata bilo je znatno duže u pacijenata sa? Stres? prelomima femura u odnosu prema 6 pacijenata koji nisu imali taj oblik preloma, i to 06/09 naprema 2.5 godina uzimanja leka.

No s druge strane, nije bilo značajnijih razlika u dobi, rasi, telesnoj masi ili istoriji same osteoporoze između pacijenata si onih bez preloma, ističe se u izvještaju.

Lane i njegovi kolege pozivaju na dalja istraživanja da se odredi da li je taj učinak povezan sa svim bifosfonatima i je li samo prvo uočen na aledronatu s obzirom na to da je taj lek najduže na tržištu i najviše se upotrebljavao.

U međuvremenu, lekari koji prepisuju bifosfonate tokom dužeg perioda moraju pažljivo posmatrati pacijente u smislu praćenja regeneracije kostiju. Lane savetuje da ako pretrage iz krvi pokazuju nizak nivo koštane pregradnje bifosfonate treba ukinuti dok se navedeno ne vrati na normalu.

dr.med

Više o temi: lekovi, osteoporoza, fosamak, metabolizam