www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

- Ostali proizvodi

Proizvodi sa posebnom namenom

Proizvodi sa posebnom namenom su proizvodi ili
preparati koji se primenjuju na koži ili koji dolaze
u dodir sa sluzokožom ili drugim delovima ljudskog
tela, kao npr. sa usnama, kosom, noktima itd.

Takvi proizvodi imaju tačno određenu, specifičnu
namenu i ograničeno vreme primene, vezano uz ublažavanje simptoma određenih zdravstvenih indikacija.