www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

SEROXAT ™

Međunarodna klasifikacija: N06AB05

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

  • Recept: DA

Što sadrže SEROXAT tablete?

Djelatna tvar je paroksetinklorid hemihidrat.

SEROXAT 20 mg tablete:

Jedna obložena tableta sadržava 20 mg paroksetinklorid hemihidrat. SEROXAT 30 mg tablete:

Jedna obložena tableta sadržava 30 mg paroksetinklorid hemihidrat.

Pomoćne tvari su: kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 400; polisorbat 80; indigo karmin (El 32).

Kako SEROXAT tableta izgleda i sadržaj pakiranja

Seroxat 20 mg tablete: bijela, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnom crtom s jedne strane i oznakom „Seroxat 20" s druge strane.

Seroxat 30 mg tablete: plava, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnom crtom s jedne strane i oznakom „Seroxat 30" s druge strane.

30 (3X10) tableta u PVC/PVdC//Al blisteru, u kutiji.

KAKO ČUVATI SEROXAT

SEROXAT morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek čuvajte pri temperaturi do 30°C.

Lijek ne smijete primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

- Ostali proizvodi

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Lekovi na recept

Većinu lekova treba uzimati pod nadzorom lekara.

Oni su namenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti prepisani od lekara na recept.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.