www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu
Ramipril Pliva tablete

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Ramipril Pliva tablete

Međunarodna klasifikacija: C09AA

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

  • Primjena: ACE-inhibitor
  • Recept: DA

Što sadržavaju Ramipril Pliva 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tablete?

Jedna Ramipril Pliva 2,5 mg tableta sadržava 2,5 mg ramiprila.
Jedna Ramipril Pliva 5 mg tableta sadržava 5 mg ramiprila.
Jedna Ramipril Pliva 10 mg tableta sadržava 10 mg ramiprila.
U Ramipril Pliva 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tabletama su sadržane i slijedeće pomoćne tvari: natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat, karmelozanatrij, umrežena, škrob, prethodno geliran, natrijev stearilfumarat.
Ramipril Pliva 2,5 mg i 5 mg tablete sadrže boju željezov oksid žuti, a Ramipril Pliva 5 mg tablete i boju željezov oksid crveni.
Ramipril Pliva 2,5 mg tablete su svijetložute boje, ovalnog oblika, ravne, s razdjelnom crtom na jednoj strani i rubu, a s oznakom R2 na drugoj strani.
Ramipril Pliva 5 mg tablete su svijetloružičaste boje, ovalnog oblika, ravne, s razdjelnom crtom na jednoj strani i rubu, a s oznakom R3 na drugoj strani.
Ramipril Pliva 10 mg tablete su bijele boje, ovalnog oblika, ravne, s razdjelnom crtom na jednoj strani i rubu, a s oznakom R4 na drugoj strani.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Tableta Ramipril Pliva 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tablete dostupne su u pakovanju od po 30 (3x10) tableta u blister pakovanju, u kutiji.
Djelatna tvar u Ramipril Pliva 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tabletama je ramipril.
Ramipril je inhibitor enzima angiotenzin konvertaze (ACE inhibitor). Posljedica inhibicije ACE enzima je smanjena koncentracije angiotenzina II (tvari koja u organizmu izaziva porast krvnog taka) pa dolazi do sniženja krvnog tlaka. Upotreba ramiprila opisana u niže navedenom tekstu.

Farmakoterapijska skupina

Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav; Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav; ACE inhibitori čisti.

Način i mjesto izdavanja

Na recept, samo u ljekarnama.

Čuvanje Ramipril Pliva 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tableta

Nemojte koristiti Ramipril Pliva 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tablete nakon isteka roka valjanosti, koji je označen na pakovanju.
Čuvajte ih pri temperaturi do 25 °C.
Lijek valja čuvati izvan dosega djece!

- Ostali proizvodi

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Lekovi na recept

Većinu lekova treba uzimati pod nadzorom lekara.

Oni su namenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti prepisani od lekara na recept.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.