www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu
Logest® obložene tablete

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Logest® obložene tablete

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

  • Recept: DA

Sastav
1 obložena tableta sadržava 0,075 mg gestodena i 0,020 mg etinilestradiola Pomoćne tvari: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, saharoza.

Farmaceutski oblik i sadržaj
21 obložena tableta u blister-pakiranju u kartonskoj kutiji.

Farmakoterapijska skupina prema ATC klasifikaciji
Hormonski kontraceptiv za sustavnu primjenu.

Način i mjesto izdavanja lijeka
Na recept, u ljekarni.

Rok valjanosti
Naznačen je na pakiranju.

Lijek se ne smije uzimati nakon isteka roka valjanosti.

Način čuvanja
Lijek valja čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijek valja čuvati izvan dosega djece i vidokruga djece!

Revizija upute
Prosinac, 2007.

- Ostali proizvodi

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Lekovi na recept

Većinu lekova treba uzimati pod nadzorom lekara.

Oni su namenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti prepisani od lekara na recept.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.