www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu
Locacorten N krema, mast

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Locacorten N krema, mast

Međunarodna klasifikacija: D07CB

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

  • Primjena: Kombinacija umjereno jakih kortikosteroida i antibiotika
  • Recept: DA

Kako se primjenjuju LOCACORTEN® N krema i LOCACORTEN® N mast?

LOCACORTEN® N krema kao i LOCACORTEN® N mast se nanosi 2-3 puta na dan u tankom sloju na oboljeli dio kože i lagano utrlja. Nije potreban zaštitni zavoj. Ako nema poboljšanja tijekom jednog tjedna, liječenje valja prekinuti. Preporučuje se, tada, identificirati uzročnika i primijeniti prikladno liječenje.

LOCACORTEN® N mast se može koristiti i pod okluzivnim zavojem najduže dva dana, isključivo po uputi liječnika. Tada se mast nanese na oboljeli dio kože, prekrije plastičnom folijom i učvrsti flasterom.

Predoziranje

S obzirom da se LOCACORTEN® N krema i LOCACORTEN® N mast primjenjuju lokalno opasnost od predoziranja je malo vjerojatna.

- Ostali proizvodi

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Lekovi na recept

Većinu lekova treba uzimati pod nadzorom lekara.

Oni su namenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti prepisani od lekara na recept.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.