www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Betrion mast

Međunarodna klasifikacija: D06AX

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

  • Primjena: antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti
  • Recept: DA
Betrion mast

Što Betrion® mast sadrži?

Djelatna tvar je mupirocin. 1 g masti sadržava 20 mg mupirocina

Pomoćne tvari: Makrogol 400, Makrogol 3350.

aktivna supstancija SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Kako Betrion mast izgleda i sadržaj pahovanja

Mast.

Aluminijska tuba od 15 g, u kutiji.

KAKO ČUVATI BETRION® MAST?

BETRION® MAST MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE. Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Betrion mast se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

- Ostali proizvodi

Sve informacije o lekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim radnicima u RS i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

Lekovi na recept

Većinu lekova treba uzimati pod nadzorom lekara.

Oni su namenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti prepisani od lekara na recept.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.