www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

- Ostali proizvodi

Lekovi koji se ne izdaju na recept

Lekovi koji su dokazano sigurni za upotrebu u
samolečenju, dakle za koje ne treba prethodna
lekarova preporuka, mogu se u apotekama  
nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.