www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i nuspojavama pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

- Ostali proizvodi

Dodaci ishrani

Dodaci ishrani su proizvodi koji se sastoje od jedne
ili više esencijalnih hranjivih supstanci kao što su vitamini,
mineralne supstanci, lekovite trave, biljne supstance, aminokiseline,
te koncentrati, metaboliti, sastojci i ekstrakti tih supstanci.

Na tržištu su prisutni u mnogim oblicima kao što su tablete,
kapsule, prahovi, gelovi i tekućine.