Pratite nas: Facebook Twitter RSS
 

ESENCIJALNI TREMOR


Definicija

S godinama mnogi primete da su im se počele tresti ruke, glava, ili ređe jezik i glas. U većini slučajeva reč je o esencijalnom tremoru (tremor znači drhtanje, treperenje).
Esencijalni tremor pripada u grupu naslednih bolesti. Ako jedan od roditelja ima esencijalni tremor tada je verovatnoća da i vi dobijete tremor 50%. Ponekad je prisutno više članova u porodici s tremorom, tada ga nazivamo familijarni tremor.
Jedini još postojeći faktor rizika za esencijalni tremor je dob. Iako se može javiti u raznim starosnim grupama, najčešći je u starijoj dobi (sa 60 i više godina). Stres može uticati na pogoršanje bolesti, ali ne i na nastanak.

Klinička slika

Počinje postepeno. Može se javiti čak iu mlađoj dobi, zatim se povući i javiti poslije ili se javiti u srednjoj dobi i postepeno se pogoršavati. Kod nekih tremor ostane na blažem obliku i ne uzrokuje veće tegobe u svakodnevnom životu, a kod nekih se razvije u izraziti poremećaj koji u velikoj meri otežava svakodnevne aktivnosti.
Karakteristika esencijalnog tremora jest da je u većini slučajeva prisutan u rukama i to obostrano, iako može početi samo u jednoj. Prisutan je samo kada se nešto radi ili drži u određenom položaju, a prestaje u mirovanju i spavanju. Osim ruku može se javiti tremor glave (ponekad samo glava) koja ima karakteristike DA i NE tremora. Naime, kretanje glave je kao da želite da nekom nešto potvrditi ili negirati. Uz tremor glave i ruku može se javiti i tremor jezika i glasa, a ne i kao izdvojeni tremor.
Budući da se tremor javlja u određenim položajima i pokretima, kod jače izraženih otežano je hranjenje (drhtanje je tako jako da ispada hrana iz kašičice, tečnost iz čaše itd), brijanje, šminkanje, pisanje, crtanje ili sviranje instrumenta.
Ono što je važno napomenuti jeste da se esencijalni tremor razlikuje od tremora kod Parkinsonove bolesti po tome što je prisutan samo u pokretu ili u određenom položaju za razliku kod Parkinsona gde se javlja u mirovanju, i nema drugih poremećaja u kretanju.