Pratite nas: Facebook Twitter RSS
 

BOLEST KRETANJA - KINETOZA

Definicija

Bolest kretanja poznata je pod brojnim nazivima, kao npr kinetoza, morska bolest, avionska mučnina, automobilska mučnina, sindrom loše adaptacije na pokret.
Bolest kretanja je normalan odgovor na pokret kad više osetnih sistema tela (vidni, sistem ravnoteže, osećaj za položaj u prostoru) različito doživljavaju pokret. Može se takođe javiti nakon kretanja kad se kretanje očekuje, a ne dogodi se već osoba ostane na mestu. Nastaje prilikom ubrzanog kretanja u raznim smerovima i kad ne postoji vizuelni kontakt sa okolinom.
U tom trenutku oset ravnoteže šalje poruku o kretanju, a vidni osećaj šalje poruku o mirnom sedenju u kabini broda, aviona ili automobila. Trećina do polovina putnika u avionu oseti smetnje tokom turbulencija.
Strah ili teskoba olakšava pojavu simptoma, a neke su osobe sklone bolesti kretanja od detinjstva.