Pratite nas: Facebook Twitter RSS
 

LIMFOMI

NON-Hodgkinov limfom

Definicija

Non-Hodgkinov limfom je maligna proliferacija limfatičnih ćelija imunog sistema, uključujući limfne čvorove, koštanu srž, slezinu, jetru i sistem za varenje. Učestalost je puno veća od Hodžkinove bolesti i raste sa godinama. Uzrok je nepoznat, no mnoga ispitivanja ukazuju na virusnu etiologiju.

Klinička slika

U dve trećine bolesnika pojavljuje se bezbolno periferno limfadenopatija, a povišena telesna temperatura, znojenje, gubitak telesne težine ređi su nego u Hodgkinovoj bolesti. Povećanje limfnih čvorova medijastinuma i retroperitoneuma izaziva simptome kompresije različitih organa. Najčešća dva problema pri tome, a za razliku od Hodžkinove bolesti, su opstrukcija gornje šuplje vene, što rezultira oticanjem glave i vrata, pritisak na mokraćnu cev može dovesti do prestanka rada bubrega. Anemija je u početku prisutna u oko 33% pacijenata da bi se u većine razvila kasnije.

Dijagnostička obrada

Dijagnoza se postavlja samo histološkom analizom uzetog tkiva. Pri tome se utvrđuje i ćelijsko poreklo, te pojedini podtipovi bolesti, što je bitno za odluku o načinu lečenja i prognozu bolesti. Postoje 4 prognostičke kategorije; limfomi niskog, srednjeg i visokog stepena maligniteta, te ostali limfomi.

Lečenje / Prognoza

Lečenje se sprovodi radioterapijom ili hemoterapijom ili kombinacijom. Patohistološki nalaz (analiza uzetog uzorka tkiva) i stadijum bolesti znatno utiču na prognozu i uspešnost lečenja. Prognoza je promenjiva obzirom na histološki tip i stadijum.

vvv.plivazdravlje.hr